Therapie met Paarden

Een van onze expertises is het geven van therapie met paarden. Het gaat hierbij niet om een cursus paardrijden, maar om de communicatie tussen mens en paard. De bijeenkomsten beginnen en eindigen op stal en dat zorgt voor een vaste structuur van iedere bijeenkomst. De rustige privélocatie waar de bijeenkomsten plaatsvinden zorgt voor een prikkelarme omgeving. Dit is bijvoorbeeld voor kinderen met ADHD zeer gunstig.

De geboden structuur van de bijeenkomsten maakt het ook zeer geschikt voor kinderen met autisme. Er zal in een ontspannen sfeer individueel of in kleine groepjes gewerkt worden met paarden.

Studie heeft uitgewezen dat dieren een rustgevende werking hebben op de mens. Het tot rust komen is de uitwerking van de therapie en dit wordt bereikt doordat het de cliënt leert zich te ontspannen in de omgang met het paard.

Het leren omgaan met paarden kan best een zware klus zijn, omdat de cliënt zich aan moet passen aan het paard. Deze cursus wordt daarom ook betiteld als therapie en vraagt zowel veel energie van de cliënt als van het paard. Als je lastige stappen weet te overwinnen binnen de therapie, dan zul je jezelf beter leren kennen. De cliënt zal uiteindelijk ook meer tot rust komen, wat betere leerresultaten tot gevolg kan hebben. Maar het belangrijkste is wellicht, dat de cliënt zichzelf beter leert kennen.

Waarom paarden?

Naast de rustgevende werking van dieren op mensen zijn er twee redenen waarom paarden zo succesvol zijn als ‘hulpmiddel’ of beter gezegd als gelijkwaardige partner binnen de therapie (activerende begeleiding).

Eerste reden: ‘Paarden zijn gevoelswezens. In hun gedragingen en emoties zijn zij net zo puur als bijvoorbeeld kinderen. Gelukkig hebben paarden niet de beleefdheid om toneel te spelen. Het paard reageert op wat het ziet en voelt, direct en alleen op wat je doet, en niet op wie je bent. Het paard reageert instinctief op de signalen die je uitzendt, op jouw lichaamstaal. Het paard reageert op liefdevolle aanrakingen, een fijne borstelbeurt, maar ook op brutaal en/of impulsief gedrag. Daardoor houdt het paard de mens een spiegel voor, want doordat het paard volkomen eerlijk is in zijn gedrag en reactie wordt de mens met zijn eigen gedrag geconfronteerd. Het paard leert je relativeren.’*

De cliënt leert zichzelf kennen en wordt vooral geconfronteerd met zijn eigen gedrag. Binnen de therapie leer je hoe je in alle rust moet omgaan met het paard. De cliënt leert zich aanpassen en daardoor zal er een gedragsverandering plaatsvinden en op langere termijn zichtbaar moeten zijn.

Tweede reden: ‘Het paard heeft een zesde zintuig, dit houdt onder meer in dat het dier bevreesdheid of aarzelingen en ook moed en zelfvertrouwen bij de mens kunnen waarnemen.’**

Zoiets als impulsief gedrag heeft een negatief effect op het paard dat hier angstig op zal reageren, waardoor het moeilijker wordt de opdracht succesvol af te ronden. Met hulp leert de cliënt het dier rustiger te benaderen, waardoor de opdrachten die het krijgt wel zullen gaan slagen. De beleving zal toenemen. De sfeer zal meer ontspanning opleveren bij de cliënt en het gedrag zal gedurende de therapie rustiger worden.

Doel van de activerende begeleiding

Dit is afhankelijk van de doelgroep. De doelen zullen persoonsgericht zijn. Hieronder wordt een (algemeen) voorbeeld gegeven.

Hoofddoel; De cliënt leert rustig te handelen (zich te ontspannen)

Dit wordt bereikt doordat;

 • (Sociaal leren) De cliënt leert hoe om te gaan met het paard, dus zal zich aan moeten passen.
 • (Sociaal leren) De cliënt leert te relativeren, vanwege confrontatie met eigen gedrag.
 • (Sociaal leren) De cliënt leert leiding te nemen over het paard. Dit kan door middel van het aan de hand voortbrengen van het paard of onder het zadel.
 • (Sociaal/emotioneel leren) De cliënt leert vertrouwen te hebben in het paard en durft daardoor op de rug te zitten/hangen.
 • (Cognitief leren) De cliënt leert een halster (zadel/ hoofdstel enzovoort) om te doen bij het paard. De cliënt zal goed moeten nadenken hoe dit ook alweer moest (volgorde onthouden enzovoort).
 • (Motorisch leren) De cliënt leert die vaardigheden die nodig zijn om het paard te leiden, dit kan door middel van het aan de hand voortbrengen van het paard als wel onder het zadel.

De doelgroep

De doelgroep voor de activerende begeleiding met paarden is breed. Het is heel succesvol voor kinderen die onder andere een inzicht krijgen over hun eigen handelen. Maar het werkt ook zeer goed tegen stress. Kortom het zou voor iedereen goed kunnen zijn. Hieronder noemen wij een paar groepen waarvoor deze therapie erg geschikt zou zijn:

Kinderen van 8 t/m 12

Jeugd van 13 t/m 17

 • ADHD of duidelijke kenmerken hiervan
 • Autisme of verwant hieraan (bijvoorbeeld PDD-NOS)
 • Laag zelfbeeld (weinig zelfvertrouwen)
 • Gedragsproblemen
 • Probleemjongeren

Volwassenen

 • Depressie
 • Burn-out
 • Stress
 • Ter bevordering van revalidatie(proces)/motoriek

*  Western Natural Horsemanship website, artikel geschreven door psychotherapeute Mirjam Haffmans

** The country life of the horse, Crisewood & Dempsey, 1979

WAT BEREIKEN WE MET ONZE AANPAK?

De helende werking van het paard

Aantoonbaar hebben dieren een rustgevende werking en rust is soms alle kracht die je nodig bent. Het geeft je de mogelijkheid om te relativeren. Het geeft je mogelijkheden dingen een plek te geven. Rust door middel van ontspanning waarbij de dieren een belangrijke rol spelen.

Zoals in de therapie met paarden is te lezen, zijn ze net als een spiegel. Ben je onrustig dan zal het paard ook onrustig worden. Een paard zorgt voor een helende werking op de mens.

Helende kracht

Soms moet je door een moeilijke tijd heen. Soms moet je kijken wat er achter de heuvel ligt. De kunst is om te leren alles positief om te zetten. Vooral dieptepunten zijn lastig in het positieve te plaatsen. De rust, het relativeren en het geheim dat de dieren met zich meebrengen geeft onverklaarbaar de helende kracht die nodig is om over de heuvel te komen.