Werkwijze

Wij leveren een fijne en gestructureerde opvang. Het dagprogramma is eenvoudig en hierdoor duidelijk voor de cliënten. Het geeft structuur en er is voldoende keuze voor iedereen. Cliënten kunnen kiezen uit het programma op stal of voor de werkplaats en buitendienst. En natuurlijk houden wij altijd rekening met de wensen en interesses van onze cliënten. Zo zijn er naast het dagprogramma voor de paardenhouderrij mogelijkheden voor houtbewerking, onderhoudswerkzaamheden aan de opstallen, tuinieren en creatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld schilderen. Ook bieden wij een groot aanbod aan extra georganiseerde activiteiten.

Wij leveren zorg op maat en hebben een vast zorgteam. Door de kleinschaligheid kunnen we de zorg op tijden en wensen van de cliënt leveren. En om goed maatwerk te leveren is de begeleiding zowel in groepsverband als individueel mogelijk.

Voor alle cliënten wordt in samenspraak met de cliënt een handelingsplan opgesteld. Hierbij wordt een balans gezocht tussen vrijheid en regels voor de cliënt. Wij hopen dat de cliënt zich juist hierdoor binnen de zorgstal gelukkig voelt. Als de basis is gelegd zijn er in het zorgplan van de cliënten meer doelen te stellen, die de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden bevorderen.

Ook spelen binnen de zorgstal de paarden een belangrijke rol. Rust is soms alle kracht die je nodig hebt en juist daarom is het werken met paarden zo fijn. De paarden hebben namelijk aantoonbaar een rustgevende werking. Hierdoor krijg je tijdens therapie met paarden de mogelijkheid om dingen een plek te geven. Bovendien hebben paarden een reflecterende werking op de mens, ze houden je een spiegel voor. Wij merken dan ook dat het werken met paarden de communicatie en gemoedstoestand van cliënten verbetert.